Dự án - Đánh giá của khách hàng

Pfizer

Pfizer

(Bấm vào logo để xem chi tiết) AINKA cung cấp các giải pháp về eDetailing, virtual event, sản phấm ấn phẩm truyền thông... cho...

Mongcon.vn

Mongcon.vn

(Bấm vào logo để xem chi tiết) Với dự án Mongcon.vn, AINKA chú trọng mang lại một giải pháp Marketing trên các nền tảng đa...

Novo Nordisk

Novo Nordisk

(Bấm vào logo để xem chi tiết) Novo Nordisk là một trong những đối tác chiến lược của AINKA. Quiz Game, Thiết kế và xây dựng...

 Johnson & Johnson

Johnson & Johnson

(Bấm vào logo để xem chi tiết) Hội thảo tuyến (webinar) với 3D Booth, eDetailing... là các giải pháp marketing ứng dụng công...

ZOETIS

ZOETIS

(Bấm vào logo để xem chi tiết) AINKA cung cấp gói dịch vụ tổ chức Hội thảo trực tuyến (Webinar), nhằm thích ứng với tình...

ELANCO

ELANCO

(Bấm vào logo để xem chi tiết) Với Elanco, chúng tôi cung cấp các giải pháp về eDetailing, E-learning, Quiz Game sáng tạo, hiệu...

NOVARTIS

NOVARTIS

(Bấm vào logo để xem chi tiết) Hội thảo trực tuyến, eDetailing, thiết kế các ấn phẩm truyền thông, Email Marketing và rất...

DKSH

DKSH

(Bấm vào logo để xem chi tiết) AINKA cung cấp cho DKSH các giải pháp Digital Marketing đa dạng: thiết kế Quiz Game, Brochure, Tổ...

MSD

MSD

(Bấm vào logo để xem chi tiết) MSD là một trong đối tác chiến lược của AINKA. Chúng tôi hợp tác với nhau ở nhiều dự...

MERCK

MERCK

(Bấm vào logo để xem chi tiết) MERCK đã là đối tác của AINKA từ năm 2014. Đặc biệt, chúng tôi đã cung cấp các dự án...

MERCK - 01MINH

MERCK - 01MINH

(Bấm vào logo để xem chi tiết) Với dự án 01MINH, AINKA cung cấp cho đối tác các giải pháp digital marketing: Tạo và quản lý...

FERRING

FERRING

AINKA cung cấp giải pháp về eDetailing cho đối tác Ferring Pharmaceuticals
0989199005