\r\n\r\n

AINKA Technology Solution JSC

 

Tổ chức hội thảo, tiếp thị trực tuyến, eDetailing... đang trở thành xu hướng trong lĩnh vực tiếp thị. Nắm bắt xu hướng đó, AINKA sáng tạo không ngừng, và mang đến cho đối tác Johnson & Johnson các sản phẩm hội thảo trực tuyến, sản phẩm và phương thức tiếp thị mới mẻ, và hiệu quả.

 

  • Hội nghị trực tuyến (3D booth models)

AINKA Technology Solution JSC

 

  • eDetailing:

AINKA Technology Solution JSC

AINKA Technology Solution JSC

 

0989199005