\r\n\r\n

AINKA Technology Solution JSC

AINKA Technology Solution JSC
Nhận xét khen ngợi AINKA nhận được từ đối tác MERCK

 

Gần 10 năm hợp tác cùng nhau, AINKA vẫn luôn là đối tác đáng tin cậy, thành thật và hiệu quả của MERCK.

Dưới đây là một số dự án về eDetailingE-learning nổi bật chúng tôi đã thực hiện cùng MERCK.

 

  • eDetailing:​ 

AINKA Technology Solution JSC

 

  • E-learning: 

AINKA Technology Solution JSC

AINKA Technology Solution JSC

 

0989199005