\r\n\r\n

AINKA Technology Solution JSC

AINKA Technology Solution JSC

 

Hợp tác từ năm 2014, Novartis đã trở thành đối tác bền vững và tin cậy của AINKA. Các giải pháp Marketing mà AINKA thực hiện luôn hướng tới sự đổi mới, sáng tạo, bắt kịp các xu hướng marketing và tiếp cận khách hàng mới nhất trên thị trường.

Đặc biệt, các hội thảo trực tuyến được AINKA đầu tư vô cùng kỹ lưỡng, và sáng tạo với việc ứng dụng 3D trong thiết kế. Bên cạnh đó, các giải pháp eDetailing, sản xuất video... cũng luôn được AINKA thiết kế và sản xuất tận tâm, hiệu quả.

 

  • Hội thảo trực tuyến:

AINKA Technology Solution JSC

AINKA Technology Solution JSC

 

  • Quiz Game:

AINKA Technology Solution JSC

 

0989199005