\r\n\r\n

AINKA Technology Solution JSC

AINKA Technology Solution JSC
Lời khen AINKA nhận được từ đối tác trong những dự án hợp tác

 

AINKA hướng tới mang lại giải pháp Marketing đa dạng cho khách hàng. Không chỉ chú trọng cung cấp eDetailing - giải pháp độc đáo và hiệu quả, mà còn chú trọng phát triển các giải pháp trên nền tảng kí thuật số (Social Media)...

 

  • Quiz Game: 

AINKA Technology Solution JSC

 

  • Thiết kế, xây dựng nội dung trên nền tảng số (Digital Marketing):

 

0989199005