\r\n\r\n

AINKA Technology Solution JSC

AINKA Technology Solution JSC
Lời khen từ Pfizer dành cho AINKA

 

Hội nghị trực tuyến với thiết kế 3D booth, eDetailing... là những giải pháp hiệu quả trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 phức tạp, mà AINKA, với tiêu chí học hỏi, sáng tạo và không ngừng đổi mới, đã mang đến cho đối tác Pfizer.

 

  • Hội nghị trực tuyến (với thiết kế 3D booth):

AINKA Technology Solution JSC

 

  •  eDetailing - một trong những giải pháp mới và hiệu quả của Marketing dược:

AINKA Technology Solution JSC

 

0989199005