\r\n\r\n

AINKA Technology Solution JSC

 

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 phức tạp, đâu là giải pháp tổ chức sự kiện khi khắp nơi trên thế giới đều hạn chế đi lại và tụ tập? Nhìn thấy vấn đề đó, AINKA mang đến giải pháp thiết kế, tổ chức hội nghị trực tuyến cho đối tác. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ tracking data - hệ thống dữ liệu người dùng, để công ty đánh giá được chất lượng dịch vụ/sản phẩm hiện tại, thấu hiểu được hành vi và tâm lý khách hàng hơn nữa.

 

  • Hội thảo trực tuyến:

AINKA Technology Solution JSC

AINKA Technology Solution JSC

AINKA Technology Solution JSC

 

0989199005