Sản phẩm - giải pháp

Presentation ppt giả eDetailing

Presentation ppt giả eDetailing

Presentation ppt giả eDetailing

eDetailing, Visuals Aid, Launchpad

eDetailing, Visuals Aid, Launchpad

eDetailing là giải pháp cung cấp nội dung chi tiết về sản phẩm giành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

Quiz game mobile

Quiz game mobile

Quiz game mobile

Video hướng giới thiệu thuốc

Video hướng giới thiệu thuốc

Một video branding về thuốc cần tinh tế nhưng phải hùng hồn trong truyền tải key message

eMail marketing cá nhân hóa

eMail marketing cá nhân hóa

eMail marketing cá nhân hóa
0989199005