\r\n\r\n

eDetailing là giải pháp cung cấp nội dung chi tiết về sản phẩm giành cho

các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. 

Một eDetailing chuẩn cần đảm bảo những yếu tố sau: 

  • Nội dung: Chính xác, chi tiết truyền tải key message rõ ràng, có chứng cớ đầy đủ 
  • Được DAV duyệt hoặc lưu hành nội bộ
  • Branding sản phẩm tốt
  • Cấu trúc trình bày dễ hiểu, dễ sử dụng trong thời gian ngắn khi đi field
  • Có lưu lại dữ liệu hành vi sử dụng bằng cách kết nối với các CRM hoặc khôngTương thích với iPad 

 

0989199005