\r\n\r\n

EMAIL MARKETING CÁ NHÂN HÓA

 

Email truyền tải thông điệp sản phẩm

Hình tượng hóa thông điệp ấn tượng, dễ hiểu

Tracking dữ liệu người nhận

 

AINKA Technology Solution JSC

0989199005

EMAIL MARKETING CÁ NHÂN HÓA