\r\n\r\n

Learning Platform

Learning

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA EDETAILING TRONG PHARMACEUTICAL MARKETING HIỆN TẠI

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA EDETAILING TRONG PHARMACEUTICAL MARKETING HIỆN TẠI

Trong lĩnh vực Marketing Y Dược, eDetailing đã trở thành một trong những công cụ quan trọng và hiệu quả nhất trong việc tiếp...

Hệ thống đào tạo trực tuyến

Hệ thống đào tạo trực tuyến

E-learning là một phương pháp hiệu quả và khả thi, tận dụng tiến bộ của phương tiện điện tử, internet để truyền tải...

Presentation ppt mô phỏng chức năng eDetailing

Presentation ppt mô phỏng chức năng eDetailing

Presentation ppt mô phỏng chức năng eDetailing

eDetailing, Visuals Aid, Launchpad

eDetailing, Visuals Aid, Launchpad

eDetailing là giải pháp cung cấp nội dung chi tiết về sản phẩm giành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

Quiz game nên được ứng dụng trong ngành dược như thế nào?

Quiz game nên được ứng dụng trong ngành dược như thế nào?

Học mà chơi đã trở thành hình thức hấp dẫn không chỉ đối với học sinh mà ngay cả các đối tượng chuyên môn cao như...

Video hướng dẫn sử dụng thiết bị hoặc hướng dẫn sử dụng thuốc

Video hướng dẫn sử dụng thiết bị hoặc hướng dẫn sử dụng thuốc

Video hướng dẫn sử dụng thiết bị hay hướng dẫn sử dụng thuốc cần chính xác, dễ hiểu, hình ảnh đẹp để nổi bật...
0989199005