\r\n\r\n

Quiz game mobile cho ngành dược là công cụ cung cấp kiến thức cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe dưới hình thức vui, dễ tiếp nhận.

 

Quiz game mobile cần đảm bảo các yếu tố sau: 

  • Game được thiết kế và kiểu chơi phù hợp với công dụng của thuốc chữa bệnh
  • Câu hỏi và trả lời chính xác, có chứng cớ đầy đủ
  • Dữ liệu người chơi, câu hỏi, câu trả lời được lưu lại phục vụ việc phân tích cho sau này
  • Game tương thích với nhiều thiết bị như mobile, tablet của các hệ điều hành Windows, Android, iOS

 

0989199005

Quiz game mobile phục vụ trong các sự kiện ngành dược

Quiz game mobile tăng trải nghiệm hình ảnh và cảm xúc tại hội thảo

Quiz game có thu thập dữ liệu người chơi giúp hiểu rõ insight người dùng